Wszelkie pytania dotyczące Lost Souls kampania LC proszę kierować do Mata !

--- Powrót do strony głównej ---


Mission 1 - Tajna baza naukowa Escape, Polska Mission 2 - Tajna baza naukowa Escape, Polska (2)
Mission 3 - Misja 'Strike Back', Ukraina Mission 4 - Operacja 'Hello America', Hiszpania
Mission 5 - Operacja 'Hello America', USA Mission 6 - Operacja 'Hello America', USA (2)
Mission 7 - Operacja 'ION', Chiny Mission 8 - Operacja 'ION', USA
Mission 9 - Operacja 'ION', USA (2) Mission 10 - Translatemission DS_LC_M1003Misja: Mission 1 - Tajna baza naukowa Escape, Polska
Przeciwnicy: ED
Cel misji: Utrzymać placówkę
Klimat: Przedwiośnie
zapis pod koniec misji: end_mission_1.zip [251 KB]

Przed rozpoczęciem misji do transportera pakujemy kilka jednostek bojowych. Najlepiej moony z wyrzutnią rakiet. Zaraz po rozpoczęciu misji odpieramy pierwszy atak wroga po czym jak najszybciej niszczymy trzy mosty oznaczone żółtym kolorem na mapie. Następnie staramy się uzbroić miejsca oznaczone zielonymi kropkami. Są to jedyne drogi lądowe do naszej bazy oczywiście gdy zniszczymy mosty. Na mejscach tych możemy zbudować kilka centr produkcyjnych. Są one bardzo wytrzymałe i posiadają po 4 zaczepy na broń - 2 na lekką, 2 na ciężką lub lekką. Oczywiście uzbrajamy je w wyrzutnie rakiet. Ataki wroga będą bardzo silne, więc nie zapominamy o dużym wsparciu jednostek bojowych. Naszym zadaniem jest utrzymanie placówki przez 6 ataków ED. Po tym wszystkim pakujemy się do transportera i kończymy misję.Misja: Mission 2 - Tajna baza naukowa Escape, Polska (2)
Przeciwnicy: ED
Cel misji: Zniszczyć bazę wroga
Klimat: Wiosna
zapis pod koniec misji: end_mission_2.zip [291 KB]

Na początku tej misji staramy się umocnić naszą placówkę. Będzie ona atakowana przez dużą ilość jednostek powietrznych wroga. Dlatego najlepiej uzbroić naszą bazę w działka 20 mm. lub wyrzutnie rakiet. Działka są wprawdzie słabsze niż wyrzutnie rakiet ale lepiej będą spełniać swoje zadanie. W między czasie możemy zniszczyć kilka mostów oznaczonych żółtymi kreskami. Atak ED nie będzie składał się tylko z jednostek powietrznych ! staramy się uzbroić te miejsca, w których jednostki naziemne wroga mogą dojść do naszej bazy. Uwagę też trzeba zwrócić na tył naszej bazy. Teraz pora na atak z naszej strony :) Fat Girle z działkami 20 mm. najlepiej się do tego nadają !!! tworzymy kilka jednostek tego typu, a następnie ruszamy. Ataki na bazę ED najlepiej przeprowadzać od strony morza w następujący sposób: krótki wypad pod placówkę ED, niszczymy kilka budynków i w zależności od obrażeń zadanych naszej armii wycofujemy się w bezpieczne miejsce po czym czekamy aż nasze jednostki zregenerują się. Następnie zaś atakujemy itd. Wesprzeć mogą nas surowce zaznaczone żółtą kropką. Jak tylko uporasz się z bazą ED spakuj się i zakończ misję.Misja: Mission 3 - Misja 'Strike Back', Ukraina
Przeciwnicy: ED
Cel misji: Zniszczyć 4 stanowiska artyleryjskie oraz 3 bazy wroga
Klimat: Zima
zapis pod koniec misji: end_mission_3.zip [307 KB]

Misję tą rozpoczynamy z miejsca oznaczonego zieloną gwiazdką. Naszym zadaniem jest zniszczyć 4 stanowiska artyleryjskie. Do tego celu zaznaczamy słabą ale za to szybką jednostkę (najlepiej Moon) i ruszamy nią pod pierwsze stanowisko artyleryjskie zaznaczone pierwszym od góry żółtym "+". Umieszczamy ją zaraz obok artylerii, które wystrzelą pociski. Nie zniszczą one tylko naszego moona ale także siebie :) Z poniższym stanowiskiem możemy postąpić identycznie. 2 dolne rzędy artylerii niszczymi pozostałymi jednostkami. Całą akcję przeprowadzamy dość szybko. ED jest cały czas na straży !!! Po zniszczeniu artylerii będzie można wybudować malutką bazę ! Jako pierwszy budynek najlepiej postawić "strefę lądowania" po czym jak najszybciej przetransportować kilka jednostek bojowych na teren misji. Fat Girle z pozostałej misji są odpowiednie :) Różowym kolorem na mapie oznaczyłem artefakty (naprawa i amunicja). Teraz można przystąpić do niszczenia baz wroga oznaczonych zielonymi prostokątami. Nie zapomnij zniszczyć budynków znajdujących się w okolicy byłych artylerii !!! Po tym wszystkim zmwywaj się do bazy głównej i zakończ misję :)Misja: Mission 4 - Operacja 'Hello America', Hiszpania
Przeciwnicy: UCS
Cel misji: Zniszczyć bazę UCS, przejąć centrum dowodzenia
Klimat: Lato
zapis pod koniec misji: end_mission_4.zip [251 KB]

Misje rozpoczynamy z miejsca oznaczonego niebieską kropką. Odbudowywujemy naszą bazę po czym uzbrajamy ją w wyrzutnie rakiet PL (przeciw lotniczych). Jest to najskuteczniejsza broń LC przeciw jednostkom powietrznym ! Po zaatakowaniu bazy UCS w miejscu oznaczonym czerwoną kropką co jakiś czas będzie pojawiała się duża grupa dość silnych jednostek UCS, która będzie zmierzać w stronę naszej bazy. Jest jeden sposób ;) od strony miejsca gdzie wrogie jednostki będą się pojawiać postaw zaporę laserową tak aby nie było przejścia między górą a końcem planszy (np. według żółtej kreski na mapie). Blokadę postaw dość blisko bazy ! Ten sposób w moim przypadku zadziałał ;) Wrogie jednostki zostawały w tym samym miejscu lub kierowały się w stronę byłej bazy ED. Nie gwarantuję jednak, że sposób ten będzie działał. Teraz zostaje nam zniszczenie placówki UCS. Do tego celu najlepsze będą Cratery z działem elektryczym. Postępujemy podobnie jak w drugiej misji: Atak od strony oceanu, szybki odwrót, regeneracja i ponowny atak. Do przejęcia centrum dowodzenia potrzebna będzie jednostka z generatorem przechwytującym. Nie zapomnij wydobyć złóż na terenie byłej placówki ED. Jak tylko uporasz się z tym zadaniem pakuj się i zakończ misję :)Misja: Mission 5 - Operacja 'Hello America', USA
Przeciwnicy: UCS
Cel misji: Zniszczyć bazę UCS
Klimat: Wiosna
zapis pod koniec misji: end_mission_5.zip [269 KB]

Misję rozpoczynamy z miejsca oznaczonego zieloną gwiazdką. Po zawarciu sojuszu z rebeliantami UCS wybuduj bazę powyżej ich placówki zaznaczonej zielonym prostokątem. Znajdują się tam surowce. Ataki wroga będą dość silne dlatego wybuduj kilka budynków obronnych w przełęczy, przez którą prowadzi jedyna droga do bazy UCS. Niezbędne też będą Crusher'y z działami elektrycznymi. Zrób też kilka Superfighterów z wyrzutniami rakiet PL. będą one skutecznie zwalczać jednostki powietrzne wroga. Dodatkowym utrudnieniem jest pojawiająca się co jakiś czas grupa jednostek wroga. Po zniszczeniu bazy spakuj się i zakończ misję.Misja: Mission 6 - Operacja 'Hello America', USA (2)
Przeciwnicy: UCS
Cel misji: Wydostać Cargo Salamandra
Klimat: Lato
zapis pod koniec misji: end_mission_6.zip [304 KB]

Przed rozpoczęciem misji w bazie głównej produkujemy kilka jednostek Crion z Artylerią Plazmową. Jest to bardzo silna broń o dużym zasięgu w sam raz do tej misji, którą tradycyjnie rozpoczniemy z miejsca zielonej gwiazdki. Natychmiast transportujemy Criony i jeszcze kilka Crasherów na teren misji. odpieramy pierwszy atak po czym 4 Crionami ruszamy z lewej strony wodą pod sam koniec wrogiej bazy. Tam staramy się utorować dostęp dla transportera jednostek poprzez zniszczenie wrogich Cargo Salamandrów z przeciwlotniczym działem plazmowym oraz kilku wieżyczek obronnych. Jak tylko się to uda to podlatujemy transporterem jednostek i chwytamy naszego Cargo Salamandra, a następnie ruszamy z nim do naszej bazy. Całą akcję mogą utrudniać ataki na naszą placówkę. Więc zaraz na początku misji zbuduj tyle kopalni ile się da. Chodzi oto że zaraz po przywiezieniu Cargo Salamandra najlepiej szybko spakować się i zakończyć misję. Kopalnie powinny wydobyć surowce do tego czasu.Misja: Mission 7 - Operacja 'ION', Chiny
Przeciwnicy: ED
Cel misji: Wykraść dane, Ziszczyć bazę ED
Klimat: Lato
zapis pod koniec misji: end_mission_7.zip [308 KB]

Misję rozpoczynamy z miejsca oznaczonego zieloną gwiazdką. Ogromnym minusem tej misji jest fakt, że nie ma kontaktu z bazą główną. W miejscu niebieskiej kropki budujemy małą placówkę tak aby wyprodukować jednostkę powietrzną. Skierujemy ją w stronę dużych złóż oznaczonych pierwszą od dołu żółtą kropką. Budujemy tam swoją bazę. Produkujemy jednostki bojowe i jak najszybciej staramy się zniszczyć dwa mosty zaznaczone żółtą linią. Tym oto sposobem nasza baza jest bezpieczna od jednostek lądowych ED !!! W tej misji surowce są bardzo ważne. Dlatego staramy się wydobyć złoże w miejscu naszej pierwszej bazy, a także surowce z miejsca oznaczonego pierwszą od góry żółtą kropką. Naszym celem jest zniszczenie wrogiej bazy (zielony prostokąt) i przejęcie technologi - artefaktu znajdującego się w miejscu żółtego "+". Do zrównania placówki ED pomocna będzie Artyleria, która stanie się dostępna dopiero po jakimś czasie. Do tego momentu można użyć Crionów i Crasherów :) Jak tylko uporasz się z tym zakończ misję !!! aaa... Nie zapomnij wziąć artefaktu ;)Misja: Mission 8 - Operacja 'ION', USA
Przeciwnicy: UCS
Cel misji: Utrzymać bazę
Klimat: Wiosna
zapis pod koniec misji: end_mission_1.zip [293 KB]

Zaraz na początku tej misji produkujemy pokaźną ilość Crionów z Artylerią plazmową. Ustawiamy je w dwóch rzędach oznaczonych żółtymi kreskami. Ataki wroga będą dość silne ! Pokażą się też najmocniejsze jednostki w grze - Grizzly. Criony jednak bez problemu będą je niszczyć. Nie zapomnij wyprodukować radarów. Wróg zastosuje Generatory maskujące. W użyciu będą też generatoratory wstrząsowe. Dlatego najlepiej będzie posłać do podziemi ok. 5 Crasherów z działem elektrycznym. Kilka jendostek tego typu może też ochraniać dół bazy ale ataki z tamtej strony będą o wiele sałbsze (przynajmniej w moim przypadku). Po upływie czasu będzie trzeba rozprawić się z niedobitkami, a przy okazji zniszczyć malutką bazę dostawczą UCS oznaczoną czerwoną kropką. Po tym wszystkim spakuj się i zakończ misję.Misja: Mission 9 - Operacja 'ION', USA (2)
Przeciwnicy: UCS
Cel misji: Wyłączyć Golan
Klimat: Zima
zapis pod koniec misji: end_mission_9.zip [353 KB]

W tej misji postępujemy podobnie jak w poprzedniej ! przysyłamy Criony i umacniamy bazę. W między czasie produkujemy 3 koparki i budujemy zejście do podziemii. Do tej akcji będą potrzebne Crushery z Generatorami Wstrząsowymi. Koparkami kopiemy tunel w stronę wrogiej bazy. Crionami ruszamy w stronę mostu oznaczonego żółtą kreską. Po drodze niszczymy kilka wierzyczek otaczających złoże surowców (żółta kropka). Następnie rozwalamy pierwszą przeszkodę jaką są Forty z Wierzyczkami, które znajdują się zaraz za mostem. Przejeżdżamy po czym niszczymy most. Wróg nie powinien już zagrażać naszej bazie od dolnej strony. Do wrogiej placówki można dostać się tylko od strony żółtej strzałki. staramy się tam dojechać nie podjeżdżając blisko wrogiej bazy, ponieważ dysponuje ona szeregiem artyleri. Po drodze niszczymy wrogie jednostki. Nie zapominamy oczywiście wziąć ze sobą radarów !!! Gromadzimy siły, a z podziemi niszczymy artylerie i elektrownie :). Szczególną uwagę trzeba wzrócić na posiłki wroga. Są one dość pokaźne. Od czego mamy Criony :) Rebelianci co jakiś czas będą nam podrzucać kilka swoich jendostek bojowych. Następnie wkraczamy do bazy jednostkami rebeliantów. Uwaga na posiłki wroga ! Mogą one zaatakować naszą bazę główną !!! Powolutku dobijamy się do centrum dowodzenia, niszczymy wokół niego mur, po czym transportujemy tam specjalne jednostki. Strzał z działa jonowego i po wszystkim ! Koniec Misji :) W tym przypadku transportowanie jednostek do bazy głównej jest zbędne. W następnej misji nie da wybudować się strefy lądowania :(Misja: Mission 10 - Translatemission DS_LC_M1003, Niemcy
Przeciwnicy: UCS
Cel misji: Utrzymać bazy
Klimat: Wiosna
zapis pod koniec misji: end_mission_10.zip [436 KB]

Misja ta wprawdzie ostatnia ale nie jest zbyt trudna. Naszym zadaniem jest utrzymanie baz do przybycia ED. Piersza górna baza jest zaraz na początku atakowana. Trudno ją będzie obronić ale jej strata nic nie zaszkodzi. Jak już wcześniej wspomniałem nie ma strefy lądowania. Surowce powinny nam wystarczyć aby wyprodukować ogromną ilość Crionów oraz mniej Crasherów. Dodatkowo będziemy wspomagani kilkoma Kaukazami ED. Lewa dolna baza też będzie atakowana. Wprawdzie możemy rozłożyć siły na już 3 poszczególne bazy ale wrogowi nie utrudni to zadania. Dlatego większą siłę gromadzimy przy środkowej bazie ! Criony powinny dać radę jednostką wroga. Radary też będą potrzebne. Mniejszą część naszych wojsk gromadzimy przy dolnej zielonej kropce. Znajduje się tam malutkie przejście. Ataki z tamtej strony będą słabe. W miejscu oznaczonym górną zieloną kropką ustawiamy właśnie rządki Crionów. Z prawej strony środkowej bazy też będą ataki ! UCS dysponuje stacjonarnym działem plazmowym. Będzie nim atakował w elektrownie słoneczne i ksylitowe. Nie pozostaje mi nic innego jak życzyć powodzenia ! Jak tylko przetrzymiesz te kilka dni to zobaczysz wkorczenie ED ! Naprawdę cooooool ! GRATULACJE zaliczyłeś Lost Souls kampanię LC :))))Wiadomości dodatkowe:

Poradnik dotyczy gry na normalnym poziomie trudności.